Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-12 00:25:43
..Good..Night........
234 views136 comment2 like
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 20:02:55
@OneMissedCallhalo
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 13:35:29
@OneMissedCall😂😂😂🤣🤣
OneMissedCall2021-02-13 12:21:22
@Muhammad Nazri Ab Kadiraku Ayyub 😂😂😂
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 00:37:27
@LUK LUK LUK²nanti Kita ngechat ya😁
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 00:37:11
@LUK LUK LUK²esok gw ada kerja sekolah
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 00:36:54
@LUK LUK LUK²kamu tidur?
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 00:36:45
@LUK LUK LUK²kenapa kamu gak post
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-13 00:36:30
@LUK LUK LUK²halo
LUK LUK LUK²2021-02-13 00:09:56
@Muhammad Nazri Ab Kadirklo tau knp gk di coba
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-12 22:26:56
@LUK LUK LUK²aku tau step nya
LUK LUK LUK²2021-02-12 22:26:38
@Muhammad Nazri Ab Kadirkan si FR13NDS666 udh buat step by step nya
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-12 22:26:32
@LUK LUK LUK²ok
LUK LUK LUK²2021-02-12 22:25:57
@Muhammad Nazri Ab Kadirnanti ku lihat tik tok mu
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-12 22:10:32
@LUK LUK LUK²tolong step by step hilang kepala
Muhammad Nazri Ab Kadir2021-02-12 19:38:37
@LUK LUK LUK²gimana aku mau hantar edit aku ke kamu?