abrahamsinabutar2021-02-21 18:09:37
Didnt know hot to make lose head i have the answer for that
120 views72 comment1 like
abrahamsinabutar2021-02-22 11:22:41
@RHSPRO DONG: )
RHSPRO DONG2021-02-22 11:21:25
@abrahamsinabutarOk
abrahamsinabutar2021-02-22 11:18:29
@RHSPRO DONGtapi kalo barang barang mu hilang kasih tau aku ya
RHSPRO DONG2021-02-22 11:17:44
@abrahamsinabutarOk lah nggak papa kok
abrahamsinabutar2021-02-22 11:17:27
@RHSPRO DONGmaaf artinya gk bisa
RHSPRO DONG2021-02-22 11:16:59
@abrahamsinabutarKalo barang² di backpack ke kancing lagi
abrahamsinabutar2021-02-22 11:15:20
@RHSPRO DONGartinya gk bisa
abrahamsinabutar2021-02-22 11:14:59
@RHSPRO DONGbarang barang yg di backpack
RHSPRO DONG2021-02-22 11:14:47
@abrahamsinabutarNggak
abrahamsinabutar2021-02-22 11:13:46
@RHSPRO DONGbarang barangnmunilang semuangk
RHSPRO DONG2021-02-22 11:13:23
@abrahamsinabutarEdit nya di normal kan lagi?
abrahamsinabutar2021-02-22 11:13:12
@RHSPRO DONGcoba cek barang mu hilang ya
abrahamsinabutar2021-02-22 11:12:37
@RHSPRO DONGya kayak ya
RHSPRO DONG2021-02-22 11:11:23
@abrahamsinabutarUpdate nya 1 Februari ?
abrahamsinabutar2021-02-22 11:09:58
@RHSPRO DONGversi yg baru